1. Wspólnie sprzątajmy Świat!

Akcje polegające na propagowaniu ekologicznego i zdrowego, a także zgodnego z naturą stylu życia, stały się w Polsce bardzo popularne. Istnieje wiele organizacji pozarządowych, które zajmują się promocją i edukacją w tej dziedzinie życia. Cykliczne akcje ekologów są znane w całym kraju. Za przykład tego typu akcji może służyć Sprzątanie Świata organizowane co roku przez […]

Moda na bycie „eko”

W ostatnim czasie bardzo wiele uwagi poświęca się na propagowanie ekologicznego stylu życia. Powstaje wiele programów rządowych, współfinansowanych między innymi ze środków Unii Europejskiej, których celem jest nauczanie społeczeństwa w tym temacie. Również media coraz częściej zajmują się tą kwestią. W związku z tym bycie „eko” stało się nieodłączną, a także modną częścią naszej codziennej […]

Close